Python studie plan

Uge 1:

 1. Introduktion til Python og programmering
  • Hvad er Python?
  • Opsætning af Python-miljøet
  • Grundlæggende syntaks og kodeformatering
 2. Variabler, datatyper og operatører
  • Variabler og tildeling
  • Grundlæggende datatyper (int, float, str, bool)
  • Aritmetiske og logiske operatører

Uge 2: 3. Kontrolstrukturer

 • Betingede udsagn (if, elif, else)
 • Løkker (for, while)
 1. Funktioner og moduler
  • Definition af funktioner
  • Parametre og returværdier
  • Import af moduler og standardbiblioteket

Uge 3: 5. Datastrukturer

 • Lister og tupler
 • Dictionaries og sets
 1. Fejlhåndtering og undtagelser
  • Try, except og finally
  • Raising exceptions

Uge 4: 7. Filer og input/output

 • Åbning og lukning af filer
 • Læsning og skrivning af filer
 • Arbejde med stier og filsystemet
 1. Objektorienteret programmering
  • Klasser og objekter
  • Arv og polymorfisme
  • Encapsulation

Uge 5: 9. Python Standard Library

 • datetime
 • collections
 • os og sys
 • json og csv
 1. Tredjeparts biblioteker
 • Installation og brug af pakker
 • Populære Python-pakker (numpy, pandas, requests, etc.)

Uge 6 og fremover: 11. Praktiske projekter

 • Arbejd på små projekter for at anvende det lærte
 • Eksperimenter med forskellige biblioteker og emner af interesse
 1. Videre uddannelse
 • Lær om avancerede emner som tråde, asynkron programmering, dekoratører, generatorer, osv.
 • Følg online kurser og tutorials for at udvide din viden og dygtighed i Python

Husk at øvelse og konsistens er nøglen til at blive dygtig i programmering. Held og lykke med din Python-rejse!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait